För 65 år sedan skänkte Trygg-Hansa de första livbojarna och satte upp dem vid svenska kuster och sjöar. Sedan dess har livbojen blivit en självklar syn på badplatser och bryggor över hela landet. Varje år räddas minst 14 liv med hjälp av någon av de 80 000 livbojar som finns uppsatta runt om i Sverige.

Men ännu fler olyckor hade kunnat sluta lyckligt om fler visste vad som faktiskt händer vid en drunkning. Eller snarare vad som inte händer. En vanlig missuppfattning är nämligen att drunkning ser ut som på film, med flaxande armar, höga rop på hjälp och stora plask. Sanningen är att drunkning ofta går fort och sker i tysthet.  

Enligt Svenska Livräddningssällskapet drunknade 135 personer förra året. Målet med det här initiativet är att göra fler uppmärksamma på hur det faktiskt kan se ut och låta när någon håller på att drunkna så att fler ska veta när och hur livbojarna ska användas. Då kan vi tillsammans rädda fler liv.  

Var uppmärksam vid vattnet i sommar och hjälp till att sprida kunskapen – för en tryggare badsommar!

 
 

Drunkningsljud - ASMR

 
 
 
Skärmavbild 2019-06-10 kl. 16.51.43.jpg
 
 

Om The Sound of Drowning

 
 

I motsats till vad många tror innebär en drunkning ofta små rörelser och diskreta ljud som kan vara svåra för förbipasserande att märka, om de inte vet vad de ska vara uppmärksamma på. För att utbilda fler i hur en verklig drunkning kan låta har Trygg-Hansa tagit fram ”The Sound of Drowning” – ett ljudspår med en simulerad drunkning. Och det låter inte som många tror. 

Ljudspåret är inspelat med så kallad ASMR-teknik, ”Autonomous Sensory Meridian Response”, en växande global trend där man med hörlurar lyssnar på oerhört skarpa men behagliga och avslappnande ljud. Ljudspåren innehåller ofta viskningar och bakgrundsljud som exempelvis skrapningar, prassel och bläddringar i papper som sedan förstärks för att skapa audiell stimulans. 

För en förbipasserande på stranden eller bryggan är ett drunkningstillbud ute i vattnet ofta inte mer än ett lågmält bakgrundsljud, snarare än en panikartad och högljudd nödsituation. Man måste vara uppmärksam för att kunna identifiera ett drunkningstillbud och Trygg-Hansa har därför valt att simulera drunkningsljudet med hjälp av just ASMR.

 
 
 
 
1 72.jpg
 

Drunkning är inte alltid som på film

 

Drunkning är inte som på film, det innebär inte alltid flaxande armar och skrik på hjälp. Vanliga tecken på att någon håller på att drunkna är istället att personen hyperventilerar, har huvudet bakåtlutat långt ner i vattnet och munnen öppen precis vid vattenytan. Positionen är oftast lodrät och personen rör sig varken framåt eller bakåt, utan försöker snarare att “klättra” uppåt i vattnet och vända sig på rygg. Blicken är glasartad och ofokuserad, även om det kan vara svårt att se eftersom ögonen oftast är stängda och håret hänger över ansiktet. Är du osäker på om det är en nödsituation eller inte? Larma 112 och påbörja ett räddningsförsök, men undvik att sätta dig själv i fara.

 

Så räddar du någon med hjälp av en livboj

1. Ta ned

Ta ned livbojen från ställningen. Ryck loss behållaren som innehåller linan. Lägg behållaren på marken och ställ foten på den.


2. Larma

Påkalla uppmärksamhet från andra som kan larma 112 innan du kastar ut livbojen.


3. Sikta

Tänk på att livbojen är tung, sikta därför bredvid personen i vattnet


4. Kasta

Håll livbojen längs med kroppen och kasta med båda händerna i en ”slungande” rörelse. Med den främre handen i en ögla blir det lättare att styra. 


5. Dra in 

Dra in linan när personen i vattnet fått tag i livbojen. Om personen i vattnet inte når livbojen, dra in den igen med hjälp av linan och kasta på nytt. 

 
 
 

 

”Verklighetens drunkningsolyckor är ofta långt ifrån hur drunkning vanligen skildras på film. Därför är Trygg-Hansas initiativ otroligt viktigt, ljudspåret kan hjälpa till att utbilda fler kring vad som faktiskt sker när någon drunknar och vilka tecken man ska vara uppmärksam på – så att vi tillsammans kan minska antalet drunkningar.” 

Andreas Claesson, Docent / Leg. Ambulanssjuksköterska vid Hjärtstoppscentrum, Karolinska institutet, Ordförande Svenska HLR-rådet 

 
af5a2c7b7652b075_org (kopia).jpg
 
 

Lär dig mer om vatten­säkerhet och hur du kastar en livboj